• 93 Tạ Quang Bửu, Pleiku, Gia Lai

  • 0918.4222.48

Điểm chất lượng Google Ads là gì

Điểm chất lượng (Quality Score – QS) là một chỉ số trong Google AdWords, được sử dụng để đo lường mức độ liên quan của từ khóa, câu quảng cáo và trang đích.

Xếp hạng quảng cáo cao hơn và dẫn đến những lợi ích tiềm năng khác, bao gồm:

  • Chi phí mỗi nhấp chuột thấp hơn
  • Vị trí quảng cáo tốt hơn
  • Đủ điều kiện cho tiện ích quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác

Điểm chất lượng tóm tắt hiệu suất gần đây dựa trên ba thành phần sau:

1. Tỷ lệ nhấp dự kiến Khả năng quảng cáo của bạn sẽ được nhấp vào
2. Mức độ liên quan của quảng cáo Mức độ liên quan của quảng cáo đối với mục đích tìm kiếm của người dùng
3. Trải nghiệm trang đích Mức độ liên quan, rõ ràng và tốc độ nhanh khi điều hướng về trang đích khi người dùng trải nghiệm

Mỗi thành phần có trạng thái trên trung bình, trung bình hoặc dưới trung bình.

Điểm chất lượng Google Ads là gì

1. CTR (Click through rate)

Đây là yếu tố quan trọng nhất trong tính toán Điểm chất lượng. Bằng việc để người dùng tự đánh giá quảng cáo thông qua số lượng click, Google nghiễm nhiên có được hàng triệu người giúp đỡ để quyết định quảng cáo nào phù hợp nhất với một truy vấn tìm kiếm (Search queries). Nhà quảng cáo cần nhiều click để cải thiện điểm chất lượng, do vậy họ thường bắt đầu một chiến dịch Adwords bằng việc tăng giá thầu (max bids) để đảm bảo có một vị trí tốt trước rất nhiều đối thủ của mình. Khi thu được nhiều click đồng thời Điểm chất lượng tăng lên, họ có thể giảm giá thầu xuống trong khi vẫn có một vị trí quảng cáo tốt.

2. Mức độ liên quan (Relevancy)

Yếu tố quan trọng thứ 2 là mức độ liên quan của từ khóa, câu quảng cáo (adtext) và landing pages. Họ tính toán mức độ liên quan bằng cách phân tích ngôn ngữ và ngữ nghĩa của mẫu quảng cáo và landing pages, xác định chúng liên quan mật thiết với truy vấn tìm kiếm như thế nào, sau đó cho xuất hiện các quảng cáo phù hợp với mục tiêu của người tìm kiếm.

3. Chất lượng của Landing page

Một quảng cáo chỉ hữu ích với người dùng nếu như landing pages giúp họ tìm được các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin mà họ mong muốn. Một landing page có chất lượng tốt phải có các nội dung “chính chủ” và liên quan tới truy vấn tìm kiếm, thời gian tải trang nhanh, dễ dàng truy cập, minh bạch về kinh doanh và việc họ sử dụng thông tin người dùng như thế nào.

** Xem thêm: CHẠY QUẢNG CÁO GOOGLE ADS TẠI GIA LAI