• Lô Q4, Khu Đô Thị Cầu Sắt, Pleiku, Gia Lai

  • 0858088890

Trưởng Phòng Kinh Doanh Văn Phòng Hồ Chí Minh.